Under några veckor har eleverna arbetat med temat ”Jag är…” på bilden och de är ännu inte riktigt klar. Fortsättning följer… 🙂